Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

BATIMETRIJA predstavlja tehnologiju merenja dubine vode za potrebe određivanja digitalnog modela korita reka, jezera, podmorja itd. Instrumenti koji služe za batimetrijska merenja nazivaju se ehosonderi. Princip rada sastoji se u generisanju zvučnog signala pri čemu se precizno meri vreme od povratka reflektovanog signala, na osnovu čega se dubina određuje iz opažanja pređenog puta zvučnog signala.

Batimetrija | realizovani projekti ▾
 • Projekat batimetrijskog snimanja i izrade 3D modela morskog dna lokacije Zavala u Budvi
 • Projekat batimetrijskog snimanja i izrade 3D modela morskog dna lokacije Ostrvo cveća i Sveti Marko
 • Projekat čišćenja Dunava od neeksplodiranih objekata u Novom Sadu
 • Projekat batimetrijskog snimanja i izrade 3D modela morskog dna lokacije Porto Novi u Kumboru
 • Projekat batimetrijskog snimanja i izrade 3D modela morskog dna lokacije Porto Montenegro u Tivtu
 • Projekat vađenja Varadinskog mosta u Novom Sadu
 • Projekat čišćenja Dunava od neeksplodiranih objekata u okilini mosta Beška
 • Projekat čišćenja Save od neeksplodiranih objekata u okilini mosta kod Ostružnice
 • Projekat snimanja Dunava od ušća Nere do Stojkove Ade (10.4 km)
 • Projekat snimanja plovnog kanala Begej (37 km)
 • Projekat snimanja plovnog kanala od Dunava do fabrike cementa u Beočinu (2.7 km)
 • Projekat snimanja segmenta Dunava za marinu Bela Crkva
 • Projekat snimanja segmenta Tise za marinu kod Sente
 • Projekat snimanja segmenta Tise za marinu kod Babatova/Zrenjanin
 • Projekat snimanja profila Timoka (230 km)
 • Projekat snimanja profila Kolubare kroz Valjevo ( 4.6km)
 • Projekat snimanja profila Kolubare od Valjevo - Slovca ( 23 km)
 • Projekat snimanja profila reke Great Zaab u Iraku
 • Projekat snimanja profila reke Taq Taq u Iraku
 • Projekat snimanja profila reke Bassara u Iraku