Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

SIDE SCAN SONAR je specijalizovan sistem za detekciju objekata na morskom, rečnom ili jezerskom dnu. SideScanSonar se sastoji iz tri osnovne komponente, sonara, prenosnog kabla i procesorske jedinice. SideScanSonar se obično koristi u kombinaciji sa single beam ili multy beam sistemom, radi bolje pokrivenosti vodenog dna.

Side Scan Sonar | realizovani projekti ▾
  • Snimanje SideScanSonarom akumulacije za HE Višegrad