Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

STRATA BOX SUB-BOTTOM PROFILER je uređaj visoke rezolucije za snimanje taloga vodenog dna i za snimanje sedimenata ispod vodenog dna sa penetracijom do 40 metara. Namenjen je za geofizička istraživanja do dubine vode od 150 metara.

Subbottom Profiler | realizovani projekti ▾
  • Sub-bottom profiler za projekat HE Višegrad u BIH