Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

KOMASACIJA predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje njivov broj. Podrazumeva planiranje poljoprivredne proizvodnje, projektovanje, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva, sprovođenje mera zaštite (zaštita voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine).

KOMASACIJA ZEMLJIŠTA OPŠTINE VRŠAC

Komasacija zemljišta u opštini Vršac Komasacija zemljišta u opštini Vršac Komasacija zemljišta u opštini Vršac