Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

LASERSKO SKENIRANJE terena predstavlja jednu od najmodernijih tehnologija koja se za potrebe masovnog prikupljanja prostornih podataka formi koordinata tačaka u prostoru. Tehnologija se bazira na prikupljanju tri različita seta podataka. Pozicija senzora se određuje primenom Globalnog Pozicionog Sistema (GPS), koristeći fazna merenja u režimu relativne kinematike, upotrebom Inertial Measurment Unit (IMU) određuje se orjentacija. Poslednja komponenta je laserski skener koji šalje infracrveni zrak prema zemlji i reflektuje se do senzora. Vreme proteklo od emitovanja do prijema signala uz poznavanje pozicije senzora i orjentacije, omogućava precizno izračunavanje trodimenzionalnih koordinata na Zemlji. Trostruko lasersko skeniranje odnosi se na stacionarni režim rada, dok LIDAR predstavlja lasersko skeniranje terena sa pokretne platforme (avion, helihopter, ... ).

KULA BAČ

3D model Tvrđave u Baču na osnovu podataka terestričkog laserskog skeniranja i georeferenciranih digitalnih fotografija