Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

LASERSKO SKENIRANJE terena predstavlja jednu od najmodernijih tehnologija koja se za potrebe masovnog prikupljanja prostornih podataka formi koordinata tačaka u prostoru. Tehnologija se bazira na prikupljanju tri različita seta podataka. Pozicija senzora se određuje primenom Globalnog Pozicionog Sistema (GPS), koristeći fazna merenja u režimu relativne kinematike, upotrebom Inertial Measurment Unit (IMU) određuje se orjentacija. Poslednja komponenta je laserski skener koji šalje infracrveni zrak prema zemlji i reflektuje se do senzora. Vreme proteklo od emitovanja do prijema signala uz poznavanje pozicije senzora i orjentacije, omogućava precizno izračunavanje trodimenzionalnih koordinata na Zemlji. Trostruko lasersko skeniranje odnosi se na stacionarni režim rada, dok LIDAR predstavlja lasersko skeniranje terena sa pokretne platforme (avion, helihopter, ... ).

Lasersko skeniranje | realizovani projekti ▾
 • Lasersko skeniranje pojasa oko reke Tise, izrada digitalnog ortofoto-a (DOF) rezolucije 20 cm, izrada digitalnog modela terena (DTM)
 • 3D model Tvrđave u Baču na osnovu podataka terestričkog laserskog skeniranja i georeferenciranih digitalnih fotografija
 • 3D model Kule u Vršcu
 • 3D model Crkve na Medunu u blizini Podgorice
 • Terestričko lasersko skeniranje okruženja Spomen kuće Marka Miljanova na Medunu
 • Terestričko lasersko skeniranje ulaza u Kotorsku tvrđavu
 • 3D model zgrade žandarmerijske stanice u okruženju dvorskog kompleksa Karađorđevića
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje dela Tvrdjave u Smederevu
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje Vajfertove pivare u Pančevu
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje Vidin Kapije na Kalemegdanu
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje fasade Narodnog muzeja u Beogradu
 • Lasersko skeniranje geometrijskih struktura koridora iz vozila u pokretu
 • 3D lasersko skeniranje Spomenika žrtvama logora na Starom sajmištu kod Savskog keja
 • 3D lasersko skeniranje Vidin kapije na Beogradskoj tvrđavi
Lasersko skeniranje iz vazduha | realizovani projekti ▾
 • Lasersko skeniranje iz vazduha koridora dalekovoda Leaskovac – granica Makedonije duzine oko 100 km , sirine 400 m i izrada ortofoto planova, DTM i DSM u razmeri 1:2000 kao osnove za kompjutersko projektovanje 400 kv dalekovoda programskim paketom PLS CAD. (2007-2008)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 400 KV od Bijji-Haditha ukupne duzine 124.25 km i sirine koridora 120 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2005)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 132 KV od Kirkuka do Mosula ukupne duzine 144.96 km i sirine koridora 120 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2006)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 132 KV od Mosula do Ibrachem Al Khaleel ukupne duzine 110.25 km i sirine koridora 120 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2006).
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 400 KV od Hadite do TS Al Kuefa ukupne duzine 124 km i sirine koridora 200 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2007).
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 400 KV od granic Sirije do TS Qaiem ukupne duzine 145 km i sirine koridora 200 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2008).
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 132 KV od Kirkuka do Biji-a Ibrachem Al Khaleel ukupne duzine 110 km i sirine koridora 150 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2008).