Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

LASERSKO SKENIRANJE terena predstavlja jednu od najmodernijih tehnologija koja se za potrebe masovnog prikupljanja prostornih podataka formi koordinata tačaka u prostoru. Tehnologija se bazira na prikupljanju tri različita seta podataka. Pozicija senzora se određuje primenom Globalnog Pozicionog Sistema (GPS), koristeći fazna merenja u režimu relativne kinematike, upotrebom Inertial Measurment Unit (IMU) određuje se orjentacija. Poslednja komponenta je laserski skener koji šalje infracrveni zrak prema zemlji i reflektuje se do senzora. Vreme proteklo od emitovanja do prijema signala uz poznavanje pozicije senzora i orjentacije, omogućava precizno izračunavanje trodimenzionalnih koordinata na Zemlji. Trostruko lasersko skeniranje odnosi se na stacionarni režim rada, dok LIDAR predstavlja lasersko skeniranje terena sa pokretne platforme (avion, helihopter, ... ).

Lasersko skeniranje | realizovani projekti ▾
 • Lasersko skeniranje pojasa oko reke Tise, izrada digitalnog ortofoto-a (DOF) rezolucije 20 cm, izrada digitalnog modela terena (DTM)
 • 3D model Tvrđave u Baču na osnovu podataka terestričkog laserskog skeniranja i georeferenciranih digitalnih fotografija
 • 3D model Kule u Vršcu
 • 3D model Crkve na Medunu u blizini Podgorice
 • Terestričko lasersko skeniranje okruženja Spomen kuće Marka Miljanova na Medunu
 • Terestričko lasersko skeniranje ulaza u Kotorsku tvrđavu
 • 3D model zgrade žandarmerijske stanice u okruženju dvorskog kompleksa Karađorđevića
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje dela Tvrdjave u Smederevu
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje Vajfertove pivare u Pančevu
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje Vidin Kapije na Kalemegdanu
 • Terestričko 3D lasersko skeniranje fasade Narodnog muzeja u Beogradu
 • Lasersko skeniranje geometrijskih struktura koridora iz vozila u pokretu
 • 3D lasersko skeniranje Spomenika žrtvama logora na Starom sajmištu kod Savskog keja
 • 3D lasersko skeniranje Vidin kapije na Beogradskoj tvrđavi
Lasersko skeniranje iz vazduha | realizovani projekti ▾
 • Lasersko skeniranje iz vazduha koridora dalekovoda Leaskovac – granica Makedonije duzine oko 100 km , sirine 400 m i izrada ortofoto planova, DTM i DSM u razmeri 1:2000 kao osnove za kompjutersko projektovanje 400 kv dalekovoda programskim paketom PLS CAD. (2007-2008)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 400 KV od Bijji-Haditha ukupne duzine 124.25 km i sirine koridora 120 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2005)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 132 KV od Kirkuka do Mosula ukupne duzine 144.96 km i sirine koridora 120 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2006)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 132 KV od Mosula do Ibrachem Al Khaleel ukupne duzine 110.25 km i sirine koridora 120 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2006).
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 400 KV od Hadite do TS Al Kuefa ukupne duzine 124 km i sirine koridora 200 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2007).
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 400 KV od granic Sirije do TS Qaiem ukupne duzine 145 km i sirine koridora 200 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2008).
 • Lasersko skeniranje iz vazduha postojeceg dalekovoda 132 KV od Kirkuka do Biji-a Ibrachem Al Khaleel ukupne duzine 110 km i sirine koridora 150 m. Na osnovu prikupljenih podataka izradjene su 3D ortofoto podloge, DTM i DSM za potrebe izrade projekata izvedenog stanja postojecih dalekovoda kao i izradu projekata njihove rehabilitacije u Acad okruzenju (Iraq 2008).
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje i izrada podloga za potrebe idejnog projekta hidrotehničkog uređenja duž trase Autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina, Investitor: Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi (2017-2018)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje i izrada podloga za potrebe izrade urbanističkog plana lokacije od Gardoša do mosta Mihajlo Pupin, Investitor: Gradska Opština Zemun (2017)
 • Lasersko skeniranje sa vozila i izrada KTP-a Brankovog mosta za potrebe lokacijske dozvole, geodetsko snimanje nultog stanja kolovozne konstrukcije i donjeg stroja Brankovog mosta u Beogradu, Investitor: GP Mostogradnja AD (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje i izrada podloga za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene planine Cer, Investitor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (2018)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za PDR za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV Veliko selo, Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za PDR područja između Kumodraškog potoka i naselja Padina, PDR dela područja Kumodraž, PDR područja Kumodraž selo i PDR dela područja uz Novi avalski put, Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za PDR dela Zrenjaninskog puta od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za PDR privredne zone uz Severnu tangentu, severno od naselja Ovča, PDR područja uz Ovčanski put i PDR za novo naselje Ovča, Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za PDR prostorno kulturno istorijske celine Topčider, Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za PDR područja uz Ugrinovačku ulicu, Bosanske i Novogradske, dela između Ugrinovačke i Bačke ulice, dela Prvomajske ulice, Novi novosadski put (T6) i PDR šireg područja uz Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“, Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za izradu Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Prvonek“, Investitor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Izrada geodetskih podloga za izradu Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Vrutci“, Investitor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (2017)
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene za zonu uticaja rudnika „Čukaru Peki“ u Boru (2017), Investitor: Kompanija Rakita Exploration d.o.o.
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, izrada geodetskih podloga i podužnog profila postojećeg dalekovoda (stubnih mesta i kablova) u Crnoj Gori u dužini od 93km (2017), Investitor: Energomontaža d.o.o. Bgd
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, izrada geodetskih podloga i podužnog profila postojećeg dalekovoda (stubnih mesta i kablova) u Crnoj Gori u dužini od 16km (2017), Investitor: Elnos CG, Podgorica
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, izrada geodetskih podloga i podužnog profila postojećeg dalekovoda (stubnih mesta i kablova) u Crnoj Gori u dužini od 78km (2016), Investitor: Elnos CG, Podgorica
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, izrada geodetskih podloga i podužnog profila postojećeg dalekovoda (stubnih mesta i kablova) u Crnoj Gori u dužini od 53km (2015), Investitor: Elnos CG, Podgorica
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektora za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda sa delova teritorije Opštine Vladičin Han i Surdulica u dužini od 45km (2017), Investitor: Eko-Vodoprojekt d.o.o. Beograd
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje i izrada geodetskih podloga za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin sa posebnom razradom geodetskih podloga za potrebe projektovanja (2017), Investitor: Millenium team d.o.o. Beograd
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja za potrebe izrade Projekta 3D modelovanja kanala Vrbas-Bezdan u dužini od 30km (2017), Investitor: JVP Vode Vojvodine Novi Sad
 • Lasersko skeniranje sa vozila i Fotogrametrijsko snimanje regionalnih cesta i svih pratećih objekata sa izradom GIS baze podataka u dužini od 33km (2017), Investitor: JU Direkcija Regionalnih cesta, Tuzla, BIH
 • Lasersko skeniranje sa vozila, izrada 3D oblaka tačaka i pravljenje 3D modela, za rekonstrukciju rafinerije nafte u Abu Dhabi-u (2016), Investitor: Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operations
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i sa vozila, izrada geodetskih podloga za potrebe Projekta izvedenog stanja Autoputa E-763 Beograd-Južni Jadran, deonice Ljig-Boljkovci i Boljkovci-Takovo u dužini od 23,3km, Investitor: Institut za puteve AD Beograd
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada DTM-a i DSM-a za potrebe izgradnje autoputa E75, Lot I, potez Grdelica Gornje polje – Caričina dolina (sa svim mostovima i tunelima) (2016-2017), Investitor: AZVI, S.A. – ogranak Novi Sad
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade PGR-a za objekte „TENT A“ sa pripadajućom deponijom, površine oko 700ha (2016-2017), Investitor: Urbanistički zavod Beograda JUP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade PDR-a za kompleks Aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, površine 2.000ha (2016-2017), Investitor: Urbanistički zavod Beograda JUP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i Fotogrametrijsko snimanje, izrada DTM-a i DSM-a za potrebe Projekta ArchaeoLandscapes Europe, površine 2.000ha (2014-2015), Investitor: Arheološki Institut Srbije
 • Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga za PDR za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar do ulice Marije Bursać, površine 165ha (2016), Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje i izrada topografskih podloga za potrebe urbanističko-arhitektonskog konkursa za područje Ade-Huje, površine 330ha (2016), Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom, površine 101ha (2016), Investitor: Urbanistički zavod Beograda JUP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, Fotogrametrijsko snimanje, ortofoto plan i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Plana generalne regulacije grada Požarevca, površine 4.950ha (2016), Investitor: JP Direkcija za izgradnju Požarevca
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje, izrada ortofoto plana, DTM-a i DSM-a za potrebe arheoloških istraživanja na lokacijama Sekicol 400ha i Radinovac 800ha (2015), Investitor: Arheološki Institut Srbije
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada DTM-a, DSM-a za potrebe istražnih radova na lokaciji ležišta Piskanja, površine 470ha (2015-2016), Investitor: Balkan Gold d.o.o. Beograd
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za izradu strateških karata buke na Državnim putevima I i II reda, koridor snimanja 600km x 1km (2015-2016), Investitor: Putevi Srbije i Dirigent Acoustics d.o.o. Beograd
 • Terestičko lasersko skeniranje spomenika Karađorđu u Beogradu (2016), Investitor: Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga, računanje površina za iskop na kanalima kod Obrenovca i Jakova, dužine 110km (2016), Investitor: Hydrophil GmBh Austria
 • Lasersko skeniranje i izrada geodetskih podloga za potrebe urbanističko-arhitektonskog konkursa i plana za deo Makiškog polja, površine 780ha, Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe Idejnog Projekta kišnog kolektora, od retenzije P1 do Vitanovačke ulice, površine 400ha (2016), Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade PDR-a komercijalne zone uz Ibarsku magistralu, južno od raskrsnice sa Autoputskom obilalaznicom, površine 100ha (2016), Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje, izrada ortofoto plana, DTM-a i DSM-a za potrebe arheoloških istraživanja na lokaciji Ras, površine 750ha (2015), Investitor: Arheološki Institut Srbije
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje, izrada ortofoto plana, DTM-a i DSM-a za potrebe arheoloških istraživanja na lokacijama Margum-Morava 1.200ha i Carićin grad 1.200ha (2015), Investitor: Arheološki Institut Srbije
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje, izrada ortofoto plana, DTM-a i DSM-a za potrebe arheoloških istraživanja na lokacijama Todorova kula-Stalać, Bedem-Maskare, Ukos i Bubanj ukupne površine 800ha (2015), Investitor: Arheološki Institut Srbije
 • Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje, izrada ortofoto plana, DTM-a i DSM-a za potrebe arheoloških istraživanja na lokacijama Romulijane u Gamzigradu 1.200ha i Kale-Krševica kod Bujanovca 900ha (2015), Investitor: Arheološki Institut Srbije
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade PDR-a privredne zone između saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava, površine 550ha (2015), Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade PDR-a komercijalne zone u Bubanj potoku, između obilaznice i planirane železničke pruge, površine 110ha (2015), Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade urbanističko-arhitektonskog konkursa za Blok 18 Novi Beograd, površine 40ha (2015), Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP
 • Lasersko skeniranje sa vozila na dresini i izrada geodetskih podloga za izradu Tehničke dokumentacije, dužina 14,4km (2015), Investitor: EPS-TENT A Obrenovac