Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

MOBILNO LASERSKO SKENIRANJE | MDL - predstavlja sistem za lasersko skeniranje prostornih formi lz vozila u pokretu. Finalni produkt koji se dobija ovim sistemom odnosi se na oblak trodimenzionalnih tacaka u prostoru sa RGB model om boje reflektujuce povrslne, Sistem je opremlje inercijalnim navigacionim sistemom, GPS prijemnicima i 3600 laserskim skenerom. Obrada podataka se obavlja u specijalizovanom softveru u kome se vrsi filtriranje i selekcija karakteristicnih prostornih formi.

MDL | realizovani projekti ▾
  • Lasersko skeniranje koridora dalekovoda 400kV
  • Leskovac-granica Makedonije (1km x 400m)
  • Lasersko skeniranje koridora 3 dalekovoda 400kV u Iraku (280km x 300m)
  • Lasersko skeniranje koridora dalekovoda 400kV u Alziru (350km x 1km)
  • Lasersko skeniranje koridora dalekovoda u Srbiji (980km x 100m)
  • Lasersko skeniranje koridora reke nse (164km x 2km)
  • Lasersko skeniranje arheološkog lokaliteta Felix Romulijana-Gamzigrad
  • Lasersko skeniranje arheološkog lokaliteta Kale-Krševica
  • Lasersko skeniranje arheološkog lokaliteta Caričin grad
  • Lasersko skeniranje arheološkog lokaliteta oblasti srednjevekovni Ras