Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

DIGITALNA TOPOGRAFIJA predstavlja geometrijsku prezentaciju prostornih formi kartiranih po odgovarajućim geodetskim i kartografskim standardima. Digitalni topografski plan formira se za određeno područje koje se definiše projektnim zadatkom. Digitalni topografski plan se može izraditi u kombinaciji sa digitalnim katastarskim planom, tako da se za projektom definisano područje dobije katastarsko-topografski plan.

TOPOGRAFSKI PLAN SENTA

Geodetsko snimanje i izrada 3D topografskih podloga koridora puteva u okviru opštine Senta