Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM (GIS) je sistem za kreiranje i upravljanje prostornim podacima sa pripadajućim atributima. U užem smislu, to je kompjuterski sistem sposoban za integraciju, skladištenje, editovanje, analizu i prikaz informacija vezanih za prostornu lokaciju. U širem smislu, GIS je "pametna karta" koja omogućuje korisnicima da kreiraju interaktivne upite, analizu prostornih informacija i sprovođenje promena

REKA TISA

Geodetsko i batimetrijsko snimanje reke Tise (164km) Geodetsko i batimetrijsko snimanje reke Tise (164km) Geodetsko i batimetrijsko snimanje reke Tise (164km) Geodetsko i batimetrijsko snimanje reke Tise (164km)