Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

BOVE ZA MERENJE TALASA Projektovanje raznih objekata na morima, rekama i jezerima iziskuje određene parametre koji se dobijaju merenjem bova Valeport Midas DWR, koje se postavljaju na merna mesta do dubine vode od 20 metara i najdalje udaljenosti 250 metara od obale. Vrednosti koje Bove Valeport Midas DWR obezbeđuju svake sekunde su: pravac, smer i brzina talasa, temperatura vode na dubini od najviše 20 metara, pravac strujnica i zamućenost vode na svakih pola metra od površine vode do dna.

BOVE ZA MERENJE TALASA ZA PROJEKAT PORTO NOVI

Hidrografska merenja za projekat Porto Novi