Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

METEOROLOŠKE STANICE Projektovanje raznih objekata na morima, rekama i jezerima iziskuje određene meteorološke parametre koje se dobijaju postavljanjem stanica i prikupljanjem parametara na odredjenim pozicijama na mestima budućih objekata. Vrednosti koje meteorološke stanice obezbeđuju svake sekunde su: pravac i smer vetra, temperatura vode do dubine od 10 metara, temperatura vazduha do visine od 10 metara od mesta gde je postavljena stanica, vlažnost vazduha i pritisak. Od rezultata merenja na svaku sekundu se mogu formirati vrednosti za vremenski period koji je od interesa za projektanta.

BOVE ZA MERENJE TALASA ZA PROJEKAT PORTO NOVI

Meteorološke stanice za projekat Porto Novi Meteorološke stanice za projekat Porto Novi Meteorološke stanice za projekat Porto Novi Meteorološke stanice za projekat Porto Novi Meteorološke stanice za projekat Porto Novi Meteorološke stanice za projekat Porto Novi