Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard
  • slika1
  • slika2
  • slika3
  • SIDE SCAN SONAR je specijalizovan sistem za detekciju objekata na morskom, rečnom ili jezerskom dnu. SideScanSonar se sastoji iz tri osnovne komponente, sonara, prenosnog kabla i procesorske jedinice. SideScanSonar se obično koristi u kombinaciji sa single beam ili multy beam sistemom, radi bolje pokrivenosti vodenog dna.

    MERENJE SIDESCAN SONAROM ZA PROJEKAT PORTO NOVI

    Merenje Sidescan sonarom za projekat Porto Novi Merenje Sidescan sonarom za projekat Porto Novi Merenje Sidescan sonarom za projekat Porto Novi Merenje Sidescan sonarom za projekat Porto Novi Merenje Sidescan sonarom za projekat Porto Novi Merenje Sidescan sonarom za projekat Porto Novi