Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

KOMASACIJA predstavlja ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima, pri čemu se smanjuje njivov broj. Podrazumeva planiranje poljoprivredne proizvodnje, projektovanje, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva, sprovođenje mera zaštite (zaštita voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine).

Komasacija zemljišta | realizovani projekti ▾
  • Izvođenje geodetsko-tehničkih radova u postupku Komasacije za područje K.O. Feketić opština Mali Iđoš, rad na obnovi premera građevinskog reona i obnovi premera u postupku komasacije vangrađevinskog reona
  • Izvođenje geodetsko-tehničkih radova u postupku Komasacije za područje K.O. Voljčince opština Žitorađa
  • Izvošenje geodetsko-tehničkih radova u postupku Komasacije za područje KO Pavliš opština Vršac, rad na obnovi premera u postupku komasacije vangrađevinskog reona
  • Izvođenje geodetsko-tehničkih radova u postupku Komasacije za područje KO Selenča u okviru opštine Bač, rad na obnovi premera građevinskog reona i obnovi premera u postupku komasacije vangrađevinskog reona