Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

LASERSKO SKENIRANJE terena predstavlja jednu od najmodernijih tehnologija koja se za potrebe masovnog prikupljanja prostornih podataka formi koordinata tačaka u prostoru. Tehnologija se bazira na prikupljanju tri različita seta podataka. Pozicija senzora se određuje primenom Globalnog Pozicionog Sistema (GPS), koristeći fazna merenja u režimu relativne kinematike, upotrebom Inertial Measurment Unit (IMU) određuje se orjentacija. Poslednja komponenta je laserski skener koji šalje infracrveni zrak prema zemlji i reflektuje se do senzora. Vreme proteklo od emitovanja do prijema signala uz poznavanje pozicije senzora i orjentacije, omogućava precizno izračunavanje trodimenzionalnih koordinata na Zemlji. Trostruko lasersko skeniranje odnosi se na stacionarni režim rada, dok LIDAR predstavlja lasersko skeniranje terena sa pokretne platforme (avion, helihopter, ... ).

CRKVA U MEDUNU

3D model Crkve na Medunu u blizini Podgorice 3D model Crkve na Medunu u blizini Podgorice 3D model Crkve na Medunu u blizini Podgorice 3D model Crkve na Medunu u blizini Podgorice