Geo Gis logo
STONEX ISO standard AA standard

DETEKCIJA LOKACIJA sa podzemnim instalacijama, saglasno uslovima terena, podrazumeva različite tehnologije koje se mogu primeniti: geofizičke metode detekcije (geomagentni i georadarski metod) i elektromagnetna metoda detekcije podzemnih instalacija. Primena ovih metoda i interpretacija dobijenih rezultata omogućavaju veoma dobro pozicioniranje lokacije, detekcijom signala koji proističu od različitih materijala podzemnih instalacija.

MOST BEŠKA

Detekcija podzemnih instalacija na projektu most Beška Detekcija podzemnih instalacija na projektu most Beška