Tehnologija daljinske detekcije napravila je dramatičan pomak u poslednjih nekoliko godina u vezi sa načinom na koji naučnici i istraživači prikupljaju i analiziraju informacije o Zemlji. LiDAR vodi revoluciju u arheologiji menjajući način kako naučnici razumeju ljudsku aktivnost u prošlosti. Jedno od mesta na koje LiDAR ima značajan uticaj je u izuzetno pošumljenim područjima. Leteći iznad šume avionom, LiDAR sistemi emituju laserske impulse za merenje visine tla, koji se omogućava stvaranje detaljnog DSM-a (digitalnog modela površi). LiDAR tehnologija je sposobna da prodre kroz vegetaciju I na taj način registruje više meta u jednom laserskom impulsu. Softver je u mogućnosti da klasifikuje svaki odbitak i razlikuje visoku vegetaciju, nisku vegetaciju i strukturne ostatke građevine od tla. Ovaj pristup je značajno produktivniji i još detaljniji od snimanja sa zemlje. Pointcloud klasifikacija je napredna obrada pomoću algoritama koji mogu razlikovati strukturne ostatke od tla pomoću spektralnih podataka ugrađenih u povratni signal lasera. U kombinaciji sa pointcoud topologijom, softver kreira podklase podataka pointcloud-a. Ostavljajući samo klasifikovane podatke tla I strukture građevine dobija se DTM (digitalni model terena) u kojem je lako vizualizovati topologiju I razaznati prostiranje davno izgubljenih građevina.