Lasersko skeniranje iz vazduha za potrebe izrade 3D modela terena i 3D mapa:
● Površina 150 ha, lokacija Cer, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 500 ha, lokacija Ovčar-Kablar, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 150 ha, lokacija jezero Prvonek, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 200 ha, lokacija jezero Vrutci, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 2000 ha, lokacija „Čukaru Peki“ Bor, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 200 ha, lokacija reka Mileševka, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 1000 ha, lokacija Zlatibor, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 30 km2, lokacija arheološko nalazište Panonia, Srbija. Korišćenjem mobilnog laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao osnova za otkrivanje arheoloških artefakata pokrivenih ispod vegetacije. (2018)
● Površina 240 km2, lokacija autoput na deonici Preljina – Pojate (koridor E-761), Srbija. Vršeno je geodetsko snimanje i mapiranje autoputa E761 sa plavljenom površinom koristeći kombinaciju mobilne Lidar metodologije i fotogrametrije. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape za potrebe izrade karata plavnih i rizičnih delova u dužini od oko 140 km duž Zapadne Morave. (2017/2018)
● Koridor gasovoda dužine 135 km, lokacija južna Srbija. Vršeno je geodetsko snimanje i mapiranje područja gasovoda dužine 135 km i širine 1 km, koristeći mobilnu LIDAR metodologiju i fotogrametriju. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape kao podloga za izradu projekta za dalju analizu. (2017)
● Koridor dalekovoda dužine 16 km, lokacija Crna Gora. Lasersko skeniranje dalekovoda 35 kV u Crnoj Gori dugog oko 16 km, širine 300 m i prikaz izvedenog stanja za stubove, kablove i 3D mape koridora dalekovoda. (2017)
● Lokacija Gardoš – most Mihajlo Pupin, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje i izrada podloga za potrebe izrade urbanističkog plana. (2017)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada DTM-a i DSM-a za potrebe izgradnje autoputa E75, potez Grdelica Gornje polje – Caričina dolina (sa svim mostovima i tunelima). (2016-2017)
● Površina 700 ha, lokacija Termoelektrana „Nikola Tesla A”, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade PGR-a za objekte „TENT A“ sa pripadajućom deponijom. (2016-2017)
● Površina 470 ha, lokacija veštačko jezero Piskanja, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha za potrebe izrade DTM-a i DSM-a. (2016)
● Površina 25 km2, lokacija Sekicol, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha arheološkog nalazišta Sekicol korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2016)
● Površina 55 km2, lokacija Požarevac, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha grada Požarevca korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM i DSM korišćeni su kao baza za ažuriranje postojećih katastarskih planova, otkrivanje izmena u urbanističkim planovima i izradu topografskih karata. (2016)
● Koridor dužine 110 km, lokacija Obrenovac – Jakovo, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga, računanje površina za iskop na kanalima kod Obrenovca i Jakova. (2016)
● Površina 101 ha, lokacija Beograd, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom. (2016)
● Površina 18 km2, lokacija Baljevac, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM i DSM korišćeni su kao baza za ažuriranje postojećih katastarskih planova, otkrivanje izmena u urbanističkim planovima i izradu topografskih karata , kao i izrada 3D digitalnih karata kao osnova za projektovanje nove strukture rudnika i fabrike oko Baljevca. (2015)
● Površina 16 km2, lokacija arheološko nalazište Kestheli, Mađarska. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2016)
● Površina 25 km2, lokacija arheološko nalazište Gamzigrad, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Površina 2400 ha, lokacija Margum-Morava i Caričin grad, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje, izrada ortofoto plana, DTM-a i DSM-a za potrebe arheoloških istraživanja na lokacijama Margum-Morava 1200 ha i Caričin grad 1200 ha. (2015)
● Površina 25 km2, lokacija arheološko nalazište Ras, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Površina 22 km2, lokacija arheološko nalazište Kal-Krševica, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Površina 20 km2, lokacija arheološko nalazište Stalać, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Koridor dalekovoda dužine 215 km, lokacija Crna Gora. Dalekovod 35 kV u Crnoj Gori dužine oko 215 km, širine 300 m i izrada podloge sa naznakom mesta za stubove i kablove i 3D mape koridora dalekovoda. (2015 – 2017)
● Površina 2000 ha. Lasersko skeniranje iz vazduha i fotogrametrijsko snimanje, izrada DTM-a i DSM-a za potrebe Projekta ArchaeoLandscapes Europe. (2014 – 2015)
● Studija područja sklonog poplavama u Srbiji. Projekat podržan od strane Evropske komisije u Srbiji. Projekat „Studija područja ugroženih poplavama u Srbiji – Faza 1” finansira Evropska unija i realizuje se uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Geodetsko snimanje i poboljšanje DTM-a. (2011 – 2012)
● Koridor dalekovoda dužine 110 km, lokacija Kirkuk – Biji-a Ibrachem Al Khaleel , Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg dalekovoda 132 kV od Kirkuk to Biji-a Ibrachem Al Khaleel ukupne dužine 110 km i obuhvata širine 150 m. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, a za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2008)
● Koridor dalekovoda dužine 145 km, lokacija granica sa Sirijom – TS Kaiem, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 400 kV dalekovoda od granice sa Sirijom do TS Kaiem ukupne dužine od 145 km i obuhvata širine 200 m. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, a za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2008)
● Koridor dalekovoda dužine 100 km, lokacija Leskovac – makedonska granica, Srbija. Lasersko skeniranje koridora dalekovoda Leskovac – makedonska granica, dužine oko 100 km, širine 400 m i izrada ortofoto planova, DTM i DSM u razmeri R = 1:2000, kao podloga za projektovanje dalekovoda 400 kV. (2007-2008)
● Koridor dalekovoda dužine 124.25 km, lokacija Bijji – Haditha, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 400 kV dalekovoda. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda.
● Koridor dalekovoda dužine 124.25 km, lokacija Hadit – TS Al Kulefa, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 400 kV dalekovoda. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2007)
● Koridor dalekovoda dužine 144.96 km, lokacija Kirkuk – Mosul, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg dalekovoda 132 kV. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2006)
● Koridor dalekovoda dužine 110.25 km, lokacija Mosul – Ibrahem Al Khalel, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 132 kV dalekovoda. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2006)

Kombinovano lasersko skeniranje iz vazduha i vozila za potrebe izrade 3D modela terena i 3D mapa:
● Površina 110 km2, lokacija Tivat/Kotor, Crna Gora. Za prikupljanje neophodnih podataka korišćena je mobilna Lidar metodologija i fotogrametrija. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađeni su DTM, DSM, ortofoto mape i 3D planovi koje služe kao osnova za potrebe izrade projekta geoloških ispitivanja i analiza. (2018 – 2019)
● Površina 4000 ha, lokacija grad Čoka, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 260 ha, lokacija Bežanijska kosa – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 736 ha, lokacija Ovča – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 87 ha, lokacija Zrenjaninski put – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 14 ha, lokacija Ledinci – Novi Sad, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 90 ha, lokacija Vladičin Han i Surdulica, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 28 ha, lokacija Vranje, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Koridor dužine 109.6 km, lokacija koridor E-761, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Koridor dužine 132 km, lokacija Aleksandrovac-Tutin, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500, 1: 500, 1: 250 i 1: 100, ortofoto mape kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 34.8 km, lokacija Badljevica-Drugovac-Malo Orašje, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1: 250 kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 34.7 km, lokacija Papazovac, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1: 250 kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 86.4 km, lokacija Radinac-Ralja-Lipe, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1: 250 kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 16.5 km, lokacija Sivac, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, kao podloga za izradu novog projekta postavljanja optičkih kablova. (2018)
● Koridor dužine 15 km, lokacija Ada, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1:250 kao podloga za izradu novog projekta postavljanja optičkih kablova. (2018)
● Površina 2000 ha, lokacija Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R=1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije ovog dela i za izradu urbanističkog plana. (2018)
● Površina 220 ha, lokacija Bor, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R=1:1000 kao baza za izradu novog projekta vodovoda i za izradu urbanističkog plana. (2018)
● Koridor dužine 45 km, na lokaciji Valjevo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao osnova za novi projekat vodovoda i za izradu urbanističkog plana. (2018)
● Koridor dužine 52.85 km, lokacija Kruševac-Adrani (koridor puta E-761), Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R=1:2500, 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2018)
● Koridor dužine 23.3 km, lokacija autoput E-763 Beograd-Južni Jadran, deonice Ljig-Boljkovci i Boljkovci-Takovo, Srbija. Izrada geodetskih podloga za potrebe Projekta izvedenog stanja. (2017)
● Površina 60 ha, lokacija Veliko selo – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Površina 34 ha, lokacija Topčider – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao osnova ovog projekta obnove sekcije. (2017)
● Koridor dužine 4.5 km, lokacija deo Zrenjaninskog puta od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, Srbija. Izrada geodetskih podloga za Planove detaljne regulacije. (2017)
● Površina 166 ha, lokacija Novi Beograd – Zemun – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Površina 500 ha, lokacija Kumodraž – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Površina 297 ha, lokacija Ada Huja – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Koridor puteva dužine 600 km x 4 m u Srbiji. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500, kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela puta. (2017)
● Površina 137 ha, lokacija Nikinci, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Koridor puteva dužine 23.3km x 500 m, lokacija Dići – Takovo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga izvedenog stanja pomenutog dela puta. (2017)
● Koridor dužine 45.7 km, lokacija Bač, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 29.6 km, lokacija Bački Vinogradi, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 11.1 km, lokacija Crvenka, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 16.1 km, lokacija Hajdukovo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 6 km, lokacija Karađorđevo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 13.1 km, lokacija Mol, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 48.8 km, lokacija Palić, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 33.8 km, lokacija Subotica, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 12.8 km, lokacija Šupljak, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 3.1 km, lokacija Svilojevo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Površina 300 km2, Lokacija Bor, Srbija. Vršeno je geodetsko snimanje i mapiranje područja kod Bora, za projekat geoloških istraživanja, koristeći mobilnu Lidar metodologiju i fotogrammetriju. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape kao podloga za izradu projekta geoloških istraživanja i analiza. (2016-2017)
● Koridori dalekovoda dužine 320 km, lokacija Crna Gora. Lasersko skeniranje postojećih koridora dalekovoda i izrada po izvedenom projektu za 6 sekcija crnogorske elektroenergetske mreže. (2016-2017)
● Površina 330 ha, lokacija Ada-Huja – Beograd, Srbija. Lasersko skeniranje i izrada topografskih podloga za potrebe urbanističko-arhitektonskog konkursa za područje Ade-Huje. (2016)
● Površina 116 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 116 hektara beogradskog prigradskog područja. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta obilaznica. (2013 – 2014)
● Površina 72 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 72 hektara Beogradske tvrđave. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta komunalnih sistema. (2013)
● Površina 672 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 672 hektara turističkog centra Divčibare. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta komunalnih sistema. (2013)
● Površina 384 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 384 hektara Kopaonik-Brzeće. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta komunalnih sistema. (2013)

Kombinovano lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja za potrebe izrade 3D modela terena i 3D mapa:
● Površina 1000 ha, lokacija Begečka Jama, Srbija. Smanjenje rizika od poplave obnovom plavnih zona duž reke Dunav i njenih pritoka, DTP2-003-2.1 Priprema morfoloških delova 2D modela za pilot projekat na lokaciji mesto Begečka Jama (trenutno stanje i 2 scenarija obnove), uključujući srodna ispitivanja i merenja. Geodetsko merenje i mapiranje je izvršeno na površini od 1000 hektara šireg područja Begečka Jama na reci Dunav, a pomoću mobilne Lidar metodologije. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađeni su DTM, DSM, ortofoto mape i 3D mape kao podloga projekata za hidrotehničke analize. (2019)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja, površina kanala 33 km x 500 m na lokaciji plovnog kanala Begej, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa u razmeri R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2018)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja u vazduhu, koridor kanala 30 km h 500 m na lokaciji Vrbas-Bezdan, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2017)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja koridora kanala 5 km x 500 m na lokacija Bajski i Barački kanal, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2017)
● Lasersko skeniranje koridora reke Tise širokog 2 km, dužine oko 170 km, na području od mađarske granice do ušća u reku Dunav. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM. (2011 – 2012)

Lasersko skeniranje iz vazduha za potrebe izrade 3D modela terena i 3D mapa:
● Površina 150 ha, lokacija Cer, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 500 ha, lokacija Ovčar-Kablar, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 150 ha, lokacija jezero Prvonek, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 200 ha, lokacija jezero Vrutci, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 2000 ha, lokacija „Čukaru Peki“ Bor, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 200 ha, lokacija reka Mileševka, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 1000 ha, lokacija Zlatibor, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije ovog odeljka i za potrebe izrade Urbanističkog plana. (2018)
● Površina 30 km2, lokacija arheološko nalazište Panonia, Srbija. Korišćenjem mobilnog laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao osnova za otkrivanje arheoloških artefakata pokrivenih ispod vegetacije. (2018)
● Površina 240 km2, lokacija autoput na deonici Preljina – Pojate (koridor E-761), Srbija. Vršeno je geodetsko snimanje i mapiranje autoputa E761 sa plavljenom površinom koristeći kombinaciju mobilne Lidar metodologije i fotogrametrije. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape za potrebe izrade karata plavnih i rizičnih delova u dužini od oko 140 km duž Zapadne Morave. (2017/2018)
● Koridor gasovoda dužine 135 km, lokacija južna Srbija. Vršeno je geodetsko snimanje i mapiranje područja gasovoda dužine 135 km i širine 1 km, koristeći mobilnu LIDAR metodologiju i fotogrametriju. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape kao podloga za izradu projekta za dalju analizu. (2017)
● Koridor dalekovoda dužine 16 km, lokacija Crna Gora. Lasersko skeniranje dalekovoda 35 kV u Crnoj Gori dugog oko 16 km, širine 300 m i prikaz izvedenog stanja za stubove, kablove i 3D mape koridora dalekovoda. (2017)
● Lokacija Gardoš – most Mihajlo Pupin, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje i izrada podloga za potrebe izrade urbanističkog plana. (2017)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada DTM-a i DSM-a za potrebe izgradnje autoputa E75, potez Grdelica Gornje polje – Caričina dolina (sa svim mostovima i tunelima). (2016-2017)
● Površina 700 ha, lokacija Termoelektrana „Nikola Tesla A”, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade PGR-a za objekte „TENT A“ sa pripadajućom deponijom. (2016-2017)
● Površina 470 ha, lokacija veštačko jezero Piskanja, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha za potrebe izrade DTM-a i DSM-a. (2016)
● Površina 25 km2, lokacija Sekicol, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha arheološkog nalazišta Sekicol korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2016)
● Površina 55 km2, lokacija Požarevac, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha grada Požarevca korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM i DSM korišćeni su kao baza za ažuriranje postojećih katastarskih planova, otkrivanje izmena u urbanističkim planovima i izradu topografskih karata. (2016)
● Koridor dužine 110 km, lokacija Obrenovac – Jakovo, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga, računanje površina za iskop na kanalima kod Obrenovca i Jakova. (2016)
● Površina 101 ha, lokacija Beograd, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha i izrada geodetskih podloga za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom. (2016)
● Površina 18 km2, lokacija Baljevac, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM i DSM korišćeni su kao baza za ažuriranje postojećih katastarskih planova, otkrivanje izmena u urbanističkim planovima i izradu topografskih karata , kao i izrada 3D digitalnih karata kao osnova za projektovanje nove strukture rudnika i fabrike oko Baljevca. (2015)
● Površina 16 km2, lokacija arheološko nalazište Kestheli, Mađarska. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2016)
● Površina 25 km2, lokacija arheološko nalazište Gamzigrad, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Površina 2400 ha, lokacija Margum-Morava i Caričin grad, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha, fotogrametrijsko snimanje, izrada ortofoto plana, DTM-a i DSM-a za potrebe arheoloških istraživanja na lokacijama Margum-Morava 1200 ha i Caričin grad 1200 ha. (2015)
● Površina 25 km2, lokacija arheološko nalazište Ras, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Površina 22 km2, lokacija arheološko nalazište Kal-Krševica, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Površina 20 km2, lokacija arheološko nalazište Stalać, Srbija. Korišćenjem laserskog skenera Riegl VUX 1 Sys i izrade DTM-a i DSM-a. Dobijeni DTM-ovi korišćeni su kao baza za otkrivanje arheoloških artefakata prekrivenih vegetacijom. (2015)
● Koridor dalekovoda dužine 215 km, lokacija Crna Gora. Dalekovod 35 kV u Crnoj Gori dužine oko 215 km, širine 300 m i izrada podloge sa naznakom mesta za stubove i kablove i 3D mape koridora dalekovoda. (2015 – 2017)
● Površina 2000 ha. Lasersko skeniranje iz vazduha i fotogrametrijsko snimanje, izrada DTM-a i DSM-a za potrebe Projekta ArchaeoLandscapes Europe. (2014 – 2015)
● Studija područja sklonog poplavama u Srbiji. Projekat podržan od strane Evropske komisije u Srbiji. Projekat „Studija područja ugroženih poplavama u Srbiji – Faza 1” finansira Evropska unija i realizuje se uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Geodetsko snimanje i poboljšanje DTM-a. (2011 – 2012)
● Koridor dalekovoda dužine 110 km, lokacija Kirkuk – Biji-a Ibrachem Al Khaleel , Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg dalekovoda 132 kV od Kirkuk to Biji-a Ibrachem Al Khaleel ukupne dužine 110 km i obuhvata širine 150 m. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, a za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2008)
● Koridor dalekovoda dužine 145 km, lokacija granica sa Sirijom – TS Kaiem, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 400 kV dalekovoda od granice sa Sirijom do TS Kaiem ukupne dužine od 145 km i obuhvata širine 200 m. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, a za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2008)
● Koridor dalekovoda dužine 100 km, lokacija Leskovac – makedonska granica, Srbija. Lasersko skeniranje koridora dalekovoda Leskovac – makedonska granica, dužine oko 100 km, širine 400 m i izrada ortofoto planova, DTM i DSM u razmeri R = 1:2000, kao podloga za projektovanje dalekovoda 400 kV. (2007-2008)
● Koridor dalekovoda dužine 124.25 km, lokacija Bijji – Haditha, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 400 kV dalekovoda. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda.
● Koridor dalekovoda dužine 124.25 km, lokacija Hadit – TS Al Kulefa, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 400 kV dalekovoda. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2007)
● Koridor dalekovoda dužine 144.96 km, lokacija Kirkuk – Mosul, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg dalekovoda 132 kV. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2006)
● Koridor dalekovoda dužine 110.25 km, lokacija Mosul – Ibrahem Al Khalel, Irak. Lasersko skeniranje iz vazduha postojećeg 132 kV dalekovoda. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM, za potrebe izrade projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg dalekovoda. (2006)

Kombinovano lasersko skeniranje iz vazduha i vozila za potrebe izrade 3D modela terena i 3D mapa:
● Površina 110 km2, lokacija Tivat/Kotor, Crna Gora. Za prikupljanje neophodnih podataka korišćena je mobilna Lidar metodologija i fotogrametrija. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađeni su DTM, DSM, ortofoto mape i 3D planovi koje služe kao osnova za potrebe izrade projekta geoloških ispitivanja i analiza. (2018 – 2019)
● Površina 4000 ha, lokacija grad Čoka, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 260 ha, lokacija Bežanijska kosa – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 736 ha, lokacija Ovča – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 87 ha, lokacija Zrenjaninski put – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 14 ha, lokacija Ledinci – Novi Sad, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 90 ha, lokacija Vladičin Han i Surdulica, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Površina 28 ha, lokacija Vranje, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Koridor dužine 109.6 km, lokacija koridor E-761, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500 kao podloga za potrebe projekta rekonstrukcije ovog dela. (2018)
● Koridor dužine 132 km, lokacija Aleksandrovac-Tutin, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500, 1: 500, 1: 250 i 1: 100, ortofoto mape kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 34.8 km, lokacija Badljevica-Drugovac-Malo Orašje, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1: 250 kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 34.7 km, lokacija Papazovac, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1: 250 kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 86.4 km, lokacija Radinac-Ralja-Lipe, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1: 250 kao osnova za projekat provlačenja cevovoda. (2018)
● Koridor dužine 16.5 km, lokacija Sivac, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, kao podloga za izradu novog projekta postavljanja optičkih kablova. (2018)
● Koridor dužine 15 km, lokacija Ada, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 1000, 1:250 kao podloga za izradu novog projekta postavljanja optičkih kablova. (2018)
● Površina 2000 ha, lokacija Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R=1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije ovog dela i za izradu urbanističkog plana. (2018)
● Površina 220 ha, lokacija Bor, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R=1:1000 kao baza za izradu novog projekta vodovoda i za izradu urbanističkog plana. (2018)
● Koridor dužine 45 km, na lokaciji Valjevo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao osnova za novi projekat vodovoda i za izradu urbanističkog plana. (2018)
● Koridor dužine 52.85 km, lokacija Kruševac-Adrani (koridor puta E-761), Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R=1:2500, 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2018)
● Koridor dužine 23.3 km, lokacija autoput E-763 Beograd-Južni Jadran, deonice Ljig-Boljkovci i Boljkovci-Takovo, Srbija. Izrada geodetskih podloga za potrebe Projekta izvedenog stanja. (2017)
● Površina 60 ha, lokacija Veliko selo – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Površina 34 ha, lokacija Topčider – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao osnova ovog projekta obnove sekcije. (2017)
● Koridor dužine 4.5 km, lokacija deo Zrenjaninskog puta od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, Srbija. Izrada geodetskih podloga za Planove detaljne regulacije. (2017)
● Površina 166 ha, lokacija Novi Beograd – Zemun – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Površina 500 ha, lokacija Kumodraž – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Površina 297 ha, lokacija Ada Huja – Beograd, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Koridor puteva dužine 600 km x 4 m u Srbiji. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1: 2500, kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela puta. (2017)
● Površina 137 ha, lokacija Nikinci, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga za projekat rekonstrukcije pomenutog dela. (2017)
● Koridor puteva dužine 23.3km x 500 m, lokacija Dići – Takovo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000 kao podloga izvedenog stanja pomenutog dela puta. (2017)
● Koridor dužine 45.7 km, lokacija Bač, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 29.6 km, lokacija Bački Vinogradi, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 11.1 km, lokacija Crvenka, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 16.1 km, lokacija Hajdukovo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 6 km, lokacija Karađorđevo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 13.1 km, lokacija Mol, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 48.8 km, lokacija Palić, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 33.8 km, lokacija Subotica, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 12.8 km, lokacija Šupljak, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Koridor dužine 3.1 km, lokacija Svilojevo, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, kao podloga za izradu projekta postavljanja optičkih kablova. (2017)
● Površina 300 km2, Lokacija Bor, Srbija. Vršeno je geodetsko snimanje i mapiranje područja kod Bora, za projekat geoloških istraživanja, koristeći mobilnu Lidar metodologiju i fotogrammetriju. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape kao podloga za izradu projekta geoloških istraživanja i analiza. (2016-2017)
● Koridori dalekovoda dužine 320 km, lokacija Crna Gora. Lasersko skeniranje postojećih koridora dalekovoda i izrada po izvedenom projektu za 6 sekcija crnogorske elektroenergetske mreže. (2016-2017)
● Površina 330 ha, lokacija Ada-Huja – Beograd, Srbija. Lasersko skeniranje i izrada topografskih podloga za potrebe urbanističko-arhitektonskog konkursa za područje Ade-Huje. (2016)
● Površina 116 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 116 hektara beogradskog prigradskog područja. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta obilaznica. (2013 – 2014)
● Površina 72 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 72 hektara Beogradske tvrđave. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta komunalnih sistema. (2013)
● Površina 672 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 672 hektara turističkog centra Divčibare. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta komunalnih sistema. (2013)
● Površina 384 ha. Snimanje bespilotnom letelicom (UAV), lasersko skeniranje iz vozila i precizna tahometrijska merenja i mapiranje 384 hektara Kopaonik-Brzeće. Izrada 3D digitalnih planova kao podloga za Urbanističke planove i izradu projekta komunalnih sistema. (2013)

Kombinovano lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja za potrebe izrade 3D modela terena i 3D mapa:
● Površina 1000 ha, lokacija Begečka Jama, Srbija. Smanjenje rizika od poplave obnovom plavnih zona duž reke Dunav i njenih pritoka, DTP2-003-2.1 Priprema morfoloških delova 2D modela za pilot projekat na lokaciji mesto Begečka Jama (trenutno stanje i 2 scenarija obnove), uključujući srodna ispitivanja i merenja. Geodetsko merenje i mapiranje je izvršeno na površini od 1000 hektara šireg područja Begečka Jama na reci Dunav, a pomoću mobilne Lidar metodologije. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađeni su DTM, DSM, ortofoto mape i 3D mape kao podloga projekata za hidrotehničke analize. (2019)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja, površina kanala 33 km x 500 m na lokaciji plovnog kanala Begej, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa u razmeri R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2018)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja u vazduhu, koridor kanala 30 km h 500 m na lokaciji Vrbas-Bezdan, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2017)
● Lasersko skeniranje iz vazduha i batimetrijska merenja koridora kanala 5 km x 500 m na lokacija Bajski i Barački kanal, Srbija. Izrada 3D modela terena i 3D mapa R = 1:1000, 1:100 kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije. (2017)
● Lasersko skeniranje koridora reke Tise širokog 2 km, dužine oko 170 km, na području od mađarske granice do ušća u reku Dunav. Na osnovu prikupljenih podataka kreirani su 3D ortofoto karte, DTM i DSM. (2011 – 2012)