• Terestičko lasersko skeniranje spomenika Karađorđu u Beogradu. (2016)
• Terestičko lasersko skeniranje, Fotogrametrijsko snimanje i izrada ortofoto planova Trećepozivačke česme na Zvezdari u Beogradu. (2016)
• Terestičko lasersko skeniranje i izrada 3D modela Osmatračnice Srpske vrhovne komande sa Solunskog fronta u Pionirskom parku u Beogradu. (2015)
• Terestičko lasersko skeniranje i izrada 3D modela spoljašnjeg i unutrašnjeg lica i dva bočna zida Despotove kapije na Beogradskoj tvrđavi. (2015)
• Terestičko lasersko skeniranje i izrada 3D modela reljefa na fasadi Groblja oslobodilaca Beograda. (2015)
• Izrada 3D modela memorijalnog područja „Marko Miljanov“ u Podgorici kao geodetska podloga za izradu projekta obnove i rekonstrukcije postojećih objekata. 3D model terena i 3D modeliranje objekata vrši se računarskom obradom podataka prikupljenih stacionarnim Leica skenerom, GPS i totalnom stanicom, kao i metodama fotografije pomoću snimaka napravljenih iz vazduha digitalnim fotoaparatom podešenim na bespilotnoj letelici (2014).
• Izrada 3D modela tvrđave u Vršcu i izrada digitalnih topografskih karata, kao geodetska osnova za projekat rekonstrukcije i sanacije delova tvrđave, a zasnovanim na računarskoj obradi oblaka tačaka, prikupljenog stacionarnim Trimble laserskim skenerom. (2014)
• Izrada 3D modela tvrđave u Baču i izrada digitalnih topografskih karata, kao geodetska osnova za projekat rekonstrukcije i sanacije delova tvrđave, a zasnovanim na računarskoj obradi oblaka tačaka, prikupljenog stacionarnim Trimble laserskim skenerom. (2014)
• Izrada 3D modela sinagoge u Subotici i izrada digitalnih topografskih karata, kao geodetska osnova za projekat rekonstrukcije i sanacije objekta, a zasnovanim na računarskoj obradi oblaka tačaka, prikupljenog stacionarnim Trimble laserskim skenerom. (2013)
• Izrada 3D modela za delove Beogradske tvrđave i izrada digitalnih topografskih karata, kao geodetska osnova za projekat rekonstrukcije i sanacije delova tvrđave, a zasnovanim na računarskoj obradi oblaka tačaka, prikupljenog stacionarnim Trimble laserskim skenerom. (2012)
• Izrada 3D modela izgorele pivare u Pančevu i izrada digitalnih topografskih karata, kao geodetska osnova za projekat rekonstrukcije i sanacije objekta, a zasnovanim na računarskoj obradi oblaka tačaka, prikupljenog stacionarnim Trimble laserskim skenerom. (2012)