• Izrada topografske podloge za projekat komasacije zemljišta opštine Čoka. Za izradu topografske podloge je korišćen GPS, fotogrametrija i prikupljanje podataka je vršeno LIDAR metodom. Proizvod ovih metoda je DTM, DSM i 3D mapa sa konturnom linijom kao osnovom za projektovanje kanala i mreže seoskih puteva i projekat komasacije zemljišta (2017/2018).
• Izvođenje geodetsko-tehničkih radova za potrebe komasacije u K.O.Voljčinac, Opština Žitorađa (2015-2018)
• Izvođenje geodetsko-tehničkih radova za potrebe komasacije u K.O.Feketić, Opština Mali Iđoš (2013-2017)
• Izvođenje geodetsko-tehničkih radova za potrebe komasacije u K.O.Pavliš, Opština Vršac (2012-2016)