• Izrada 3D katastarsko-topografskih podloga i ortofoto karata u standardnim Cad/GIS formatima, za koridor dužine 43 km regionalnog kanalizacionog sistema Vladičin han – Surdulica (jun 2017 – u toku). Površina projekta je oko 5200 ha. Kompjuterska obrada prikupljenih podataka mobilnim laserskim skenerom instaliranim na automobilu, helikopteru i malom avionu, sa podacima koje je dostavio Republički geodetski zavod, realizovani su standardnim CAD i GIS programskim paketom.
• Digitalno mapiranje rudnika kamena na poluostrvu Musandan (Sultanat Oman, 2001). Za područje nalazišta rudnika kamena (400 ha) na polupostrvu Musandan, izrađene su digitalne 3D mape na osnovu preciznog elektronskog merenja tahometrije. Lokalna geodetska mreža uspostavljena je pomoću GPS-a (Trimble 4600). Topografska merenja su izvršena totalnom stanicom Leica TC1100. Numerička i grafička obrada izvedena je softverom za digitalno mapiranje. Za računarsku obradu i 3D analizu korišćen je CAD/GIS programski paket i metodologija.