• Koridor dužine 150 km, lokacija Doha, Katar. Mobilno lasersko skeniranje i precizno tahometrijsko istraživanje koridora dužine 150 km (800 ha) u centralnoj i prigradskoj zoni Dohe, DN005 Umm Slal Muhamed. Izrada 3D digitalnih planova u CAD/GIS standardnom formatu. (2018)
• Koridor dužine 400 km, lokacija Doha, Katar. Mobilno lasersko skeniranje i precizno tahometrijsko istraživanje koridora preko 400 km (3000 ha) u centralnoj i prigradskoj zoni Dohe, DN099 Al Eeb, Lebaib, DN004 Al Izghava i Kharatiyat, DN073 Duhail South i Umm Lekhba. Izrada 3D digitalnih karata u CAD/GIS standardnom formatu. (2018)
• Površina 240 km2, lokacija Preljina – Pojate (E-761), Srbija. Projekat utvrđivanja plavnih zona za koridor autoputa Preljina – Pojate E761. Za prikupljanje neophodnih podataka, u pojasu koridora autoputa E761 sa poplavljenom površinom oko 240 km2, korišćena je mobilna Lidar metodologija i fotogrametrija. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D planovi za potrebe izrade plavnih i rizičnih mapa od oko 140 km u predelu doline Zapadne Morave. (2017/2018)
• Koridor dužine 23.3 km, lokacija autoput E-763 Beograd – Južni Jadran, Srbija. Lasersko skeniranje iz vazduha i sa vozila, izrada geodetskih podloga za potrebe Projekta izvedenog stanja Autoputa E-763 Beograd-Južni Jadran, deonice Ljig-Boljkovci i Boljkovci-Takovo. (2017)
• Prikupljanje podataka u svrhu prikaza topografije a za projekat konsolidacije zemljišta opštine Čoka. Prikupljanje podataka za prikaz topografije je vršeno pomoću GPS-a, fotogrametrije i korišćenjem LIDAR metode. Kao proizvod su dobijeni DTM, DSM i 3D mapa sa konturnom linijom, kao osnovom za projektovanje kanala i mreže seoskih puteva i za potrebe Projekta konsolidacije zemljišta. (2017/2018)
• Koridor gasovoda dužine 135 km i širine 1 km, lokacija južna Srbija. Za dizajn i realizaciju geodetskog snimanja i mapiranja koridora gasovoda korišćeni su mobilna LIDAR metodologija i fotogrametrija. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape kao osnova za dalje aktivnosti u pogledu planiranja i projektovanja. (2017)
• Lasersko skeniranje sa vozila i fotogrametrijsko snimanje regionalnih puteva i svih pratećih objekata sa izradom GIS baze podataka, u dužini od 33 km. (2017)
• Površina 300 km2, lokacija Bor, Srbija. Projekt izrade 3D topografskih karata u svrhu izrade projekta geoloških istraživanja. Za realizaciju geodetskog snimanja i mapiranja područja korišćena je mobilna Lidar metodologija i fotogrametrija. Kompjuterskom obradom prikupljenih podataka izrađene su DTM, DSM i 3D mape koje služe kao osnova za potrebe izrade projekta geoloških ispitivanja i analiza. (2016 – 2017)
• Lasersko skeniranje sa vozila, izrada 3D oblaka tačaka i pravljenje 3D modela, za rekonstrukciju rafinerije nafte u Abu Dabiju. Projekat „Detail engineering for epc of main pipe rack structural integrity analysis in BCDS”. (2016)
• Lasersko skeniranje iz vozila i malog aviona postojećeg puta, od Rožaja do granice prema Srbiji u dužini od 23 km, i izrada 3D modela terena i 3D mapa, kao geodetska podloga za izradu projekta rekonstrukcije pomenute deonice puta. (2016)
• Lasersko skeniranje iz vozila i malog aviona za izradnju novog puta od Berana do Andrijevice, u dužini od 21 km, i izrada 3D modela terena i 3D mapa, kao geodetska podloga za izradu Glavnog projekta pomenute deonice puta. (2016)
• Lasersko skeniranje iz vozila i malog aviona novoizgrađenog puta Ljig-Gornji Milanovac, u dužini od 21.5 km, i izrada 3D modela terena i 3D mapa kao geodetske podloge na kojoj je prikazano izvedeno stanje pomenute deonice. (2016)
• Lasersko skeniranje iz automobila i malog aviona postojećeg puta od Rožaja do granice sa Srbijom, u dužini od 23 km i izrada 3D modela terena i 3D mapa, koji služe kao osnova za izradu projekta rekonstrukcije pomenute deonice. (2016)
• Mobilno lasersko skeniranje i precizno tahometrijsko merenje ulica preko 300 km u centralnoj i prigradskoj zoni Dohe, Katar. Izrada 3D digitalnih karata u CAD/GIS standardnom formatu. (2012, 2013 i 2014)