Sa leve strane možete prilagoditi podešavanja prema vašem računaru